Ông Lê Khánh Lâm

Ông Lê Khánh Lâm

Ông Lê Khánh Lâm là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bộ phận Thuế và Tư vấn của RSM Việt Nam, là thành viên của Tập đoàn RSM International tại Việt Nam. Tập đoàn RSM International được xếp hạng thứ 6 trong số các Tập đoàn kế toán toàn cầu (Theo Diễn đàn kế toán quốc tế tháng 01/2018), được xếp hạng thứ 5 tại Mỹ. Mạng lưới toàn cầu của RSM International gồm hơn 800 văn phòng tại trên 120 quốc gia với hơn 43.000 nhân viên và doanh thu hàng năm đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam. Năm 2018, RSM Việt Nam được Bộ Tài chính xếp hạng thứ 8 trong số gần 200 công ty kiểm toán được phép hành nghề tại Việt Nam.

Ông Lâm đã có hơn 26 năm kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn trong nước và quốc tế trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Ông Lâm chuyên tư vấn cho khách hàng về thuế trong nước và các quy định tuân thủ liên quan đến đầu tư nội địa. Ông Lâm đã tích cực tham gia rất nhiều cuộc hội thảo về thuế với cơ quan thuế trong nước và với các khách hàng của mình.

Ông Lâm đã tham gia tư vấn về tài chính và thuế cho nhiều cuộc mua bán sáp nhập tại Việt Nam (trong đó phải kể đến thương vụ Công ty bia Foster (Úc) mua lại BGI (Pháp) tại Việt Nam, thương vụ sáp nhập giữa Hãng máy tính HP và Compaq tại Việt Nam, các thương vụ sáp nhập giữa các công ty thành viên của Coca-cola, Shell va Unilever tại Việt Nam.

Ông Lâm đã từng làm việc với Công ty Ernst & Young Vietnam trong 11 năm trước khi tham gia vào Công ty RSM Việt Nam, và đã tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia về việc cơ cấu đầu tư, xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường, các quy định về đầu tư nước ngoài, các quy định tuân thủ và lập kế hoạch thuế trong nước và quốc tế. Ông Lâm đã đại diện cho nhiều công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để làm việc với cơ quan thuế trong nước nhằm trình bày quan điểm, kiến nghị về chính sách về đầu tư nước ngoài, và đề nghị cải cách chính sách thuế.

Trong quá trình làm việc với Công ty Ernst & Young Vietnam, Ông Lâm đã được cử sang việc với Nhóm tư vấn Thuế dịch vụ và hàng hóa (GST) của Công ty Ernst & Young Melbourne, Úc trước khi Thuế dịch vụ và hàng hóa được ban hành ở Úc. Trong giai đoạn này, Ông Lâm đã tham gia tư vấn các công ty đa quốc gia về việc hoạch định và tuân thủ Thuế dịch vụ và hàng hóa tại Úc. Ông Lâm cũng được cử sang làm việc tại Ernst & Young Malaysia trong Nhóm tư vấn thuế doanh nghiệp.

Ông Lâm là hội viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Kiểm toán viên hành nghề CPA Australia, Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hội doanh nghiệp trẻ Tp. HCM (YBA). Ông Lâm hiện cũng đang tham gia giảng dạy trong các lĩnh vực về kế toán, thuế, quản lý doanh nghiệp, quản lý rủi ro và các lĩnh vực có liên quan như đã kể trên.  Ông Lâm là giảng viên của Môn Thuế Việt Nam (F6) trong Chương trình đào tạo chuyên ngành của ACCA (UK); đồng thời là giảng viên Môn Thuế Việt Nam của Đại học Bolton (UK).

Ông Lâm có bằng Tiến sỹ Quản trị kinh doanh (Mỹ), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Mỹ), bằng Cử nhân kinh tế của trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lâm cũng có Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên của Việt Nam và Úc, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế.

Email: Lam.Le@rsm.com.vn; Mobile: 0903 841 497; Web: http://www.rsm.global/vietnam/