• Liên quan đến việc nộp BCTC thông tư 133
  • Liên quan đến việc nộp BCTC thông tư 133

  • Vừa rồi có  nhiều doanh nghiệp nộp BCTC năm 2017 theo quyết định 48/QĐ-BTC và chủ quan không nộp lại. Với những trường hợp như vậy có bị phạt hay không, hãy xem Tổng cục thuế hướng dẫn thế nào nhé (Công văn 1980/TCT-KK, ngày 23/05/2018) - Người nộp thuế là doanh...

  • Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016
  • Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016

  • 1.Đầu năm có kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối: + Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính có làm bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi: + Trường hợp TK 4212 có số...