Liên quan đến việc nộp BCTC thông tư 133

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 12/06/2018 - 7952 lượt xem.

Vừa rồi có  nhiều doanh nghiệp nộp BCTC năm 2017 theo quyết định 48/QĐ-BTC và chủ quan không nộp lại.

Với những trường hợp như vậy có bị phạt hay không, hãy xem Tổng cục thuế hướng dẫn thế nào nhé (Công văn 1980/TCT-KK, ngày 23/05/2018)

– Người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính phải lập và gửi báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê) theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Webketoan_BCTC Thông tư 133

– Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp báo cáo tài chính theo mẫu biểu báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì doanh nghiệp gửi lại báo cáo tài chính theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Webketoan_BCTC thông tư 133
– Căn cứ ngày tại Thông báo bước 1 lần đầu của báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (là ngày ghi nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính) co quan thuế sẽ xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Diễn đàn Webketoan