• CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA)
  • CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA)

  • I. GIỚI THIỆU Tên gọi: Câu lạc bộ Kế toán quản trị Webketoan - Webketoan Managerial Accounting (WMA) Tầm nhìn: Đến năm 2025 tới trở thành CLB hàng đầu chuyên về Kế toán quản trị tại Việt Nam. Sứ mệnh: Góp phần năng cao năng lực thực chiến về kế toán quản trị...