CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 02/07/2022 - 1557 lượt xem.

I. GIỚI THIỆU

 • Tên gọi: Câu lạc bộ Kế toán quản trị Webketoan – Webketoan Managerial Accounting (WMA)
 • Tầm nhìn: Đến năm 2025 tới trở thành CLB hàng đầu chuyên về Kế toán quản trị tại Việt Nam.
 • Sứ mệnh: Góp phần năng cao năng lực thực chiến về kế toán quản trị cho đội ngũ kế toán thành viên, giúp DN NVV (DN SME) quản trị tốt tài chính kế toán để phát triển bền vững. 

II. THÀNH VIÊN

 • Người đã có chứng chỉ chuyên ngành về Kế toán quản trị Việt Nam và Quốc tếđược chấp nhận rộng rãi.
 • Học viên đã hoàn thành các khóa học về kế toán quản trị do Webketoan tổ chức.
 • Người có kinh nghiệm thực tế về kế toán quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG

1+ Hoạt động online:

 • Hội thảo nghiệp vụ định kỳ (dự kiến một tháng 2 lần). Nội dung: thảo luận nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mới; hỗ trợ tư vấn giải quyết các trường hợp thực tế do hội viên đề xuất.
 • Nhóm chat riêng dành cho thành viên của CLB trên nền tảng Chatwork bảo mật.
 • Thành viên được cấp tài khoản VIP trên trang Tư vấn kế toán online tuvan.webketoan.vn để truy xuất kho tài liệu phục vụ tham khảo nghiên cứu.

2+ Hoạt động offline:

 • Cafe chia sẻ kinh nghiệm
 • Kết nối triển khai dự án

IV. QUYỀN LỢI

1+ Quyền lợi:

 • Thành viên được tham gia miễn phí các hội thảo nghiệp vụ định kỳ do CLB tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
 • Thành viên được đề xuất CLB tham gia tư vấn các trường hợp thực tế trong công tác.
 • Thành viên được ưu tiên tham gia các dự án dịch vụ do Webketoan Hub triển khai 
 • Thành viên có quyền đề nghị rút khỏi CLB nếu thấy không phù hợp.   

2+ Nghĩa vụ:

 • Đóng phí thành viên CLB.
 • Tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp xây dựng cho sự phát triển của CLB. CLB có quyền ngưng tư cách thành viên đối với thành viên không tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

V. TÀI CHÍNH

1+ Nguồn thu:

 • Phí thành viên;
 • Các khoản được ủng hộ, tài trợ khác;

2+ Nguồn chi:

 • Phụ cấp điều hành CLB;
 • Thù lao cho diễn giả các hội thảo nghiệp vụ (nội bộ hoặc mời bên ngoài);
 • Quà tặng khuyến khích cho thành viên trong các hoạt động.
 • Phí cấp tài khoản VIP trang tư vấn kế toán online cho thành viên.

Quy chế CLB được lập ngày 01/07/2022 và sẽ cập nhật theo nhu cầu hoạt động thực tế của CLB.

Quý bạn đọc quan tâm lĩnh vực Kế toán quản trị và muốn tham gia CLB, xin mời đăng ký thông tin tại đây: https://www.webketoan.vn/dang-ky-clb-ke-toan-quan-tri-webketoan

 

TM. WEBKETOAN

Giám đốc

Nguyễn Hải Tâm 

Diễn đàn Webketoan