• Đi làm vẫn được lãnh bảo hiểm thất nghiệp
  • Đi làm vẫn được lãnh bảo hiểm thất nghiệp

  • Đi làm rồi vẫn được lãnh BHTN đấy, độc giả có tin không? Hãy xem dẫn chứng bên dưới nhé  :-)  [caption id="" align="aligncenter" width="561"]                       Trong thời gian thử việc vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp[/caption] Theo điểm b Khoản 1...