Đi làm vẫn được lãnh bảo hiểm thất nghiệp

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 04/05/2017 - 10213 lượt xem.

Đi làm rồi vẫn được lãnh BHTN đấy, độc giả có tin không?

Hãy xem dẫn chứng bên dưới nhé  🙂 

                      Trong thời gian thử việc vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Như vậy, người lao động được xác định là có việc làm là đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Do đó, thử việc không được coi là tìm được việc làm. Vậy nên, thời gian này độc giả vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo luật lao động 2012 thì thử việc tối đa không quá 2 tháng).

Lưu ý: Nếu sau khi hết hợp đồng thử việc bắt đầu ký hợp đồng lao động chính thức từ đủ 3 tháng trở lên và bắt đầu đóng BHXH, BHYT, BHTN thì sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa.

 

Diễn đàn Webketoan