• Điểm tin những văn bản mới, hướng dẫn về thuế
  • Điểm tin những văn bản mới, hướng dẫn về thuế

  • 1/ Lệ phí trước bạ Quyết định 54/2017/QĐ-UBND, ngày 05/10/2017 của UBND TP.HCM quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà. Hiệu lực 15/10/2017. 2/ Quy định về kinh doanh casino Thông tư 102/2017/TT-BTC, ngày 05/10/2017 hướng dẫn một số điều tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh...