Điểm tin những văn bản mới, hướng dẫn về thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 27/11/2017 - 10173 lượt xem.

1/ Lệ phí trước bạ

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND, ngày 05/10/2017 của UBND TP.HCM quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.
Hiệu lực 15/10/2017.

2/ Quy định về kinh doanh casino

Thông tư 102/2017/TT-BTC, ngày 05/10/2017 hướng dẫn một số điều tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino.

Hiệu lực: 01/12/2017.

3/ Quy trình công khai các bước giải quyết giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp

Quyết định 1848/QĐ-TCT ngày 24/10/2017.

Hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018.

4/  Hoàn lại học phí có được miễn thuế TNCN?

Công văn 5249/TCT-TNCN, ngày 15/11/2017.

Trường hợp Công ty có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.

5/ Kê khai thuế GTGT hàng bán bị đổi, trả lại

Công văn 4723/TCT-CS, ngày 13/10/2017.

Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi trong cùng một tháng: Công ty không kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II-Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

– Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi khác tháng: Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đổi, trả lại hàng.

6/ Bản scan hóa đơn thương mại nhận qua email từ nhà cung cấp không được coi là hóa đơn điện tử

Công văn 4721/TCT-DNL, ngày 13/10/2017.

Diễn đàn Webketoan