• Giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp năm 2018
  • Giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp năm 2018

  • Theo chỉ thị 07/CT-TTg Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao. [caption id="" align="aligncenter" width="621"]  Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet[/caption] Đáng chú ý của Chỉ Thị: - Rà soát, sửa đổi Nghị định số...