Giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp năm 2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 09/03/2018 - 4523 lượt xem.

Theo chỉ thị 07/CT-TTg Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

Đáng chú ý của Chỉ Thị:

– Rà soát, sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh doanh cho các doanh nghiệp
– Khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế.
– Nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh
– Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế.
– Sửa đổi Luật chứng khoán nhằm cải thiện các điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài; hoàn thiện và trình Chính phủ dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) đúng tiến độ.

Chỉ thị ban hành ngày 05/03/2018.

Xem chi tiết Chỉ thị tại TRANG TƯ VẤN.

Diễn đàn Webketoan