• Nghị Định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT 2023
  • Nghị Định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT 2023

  • Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc Hội Thời gian giảm thuế GTGT là từ 01/07/2023 đến hết 31/12/2023 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2023 Hàng hóa. dịch vụ...