Nghị Định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT 2023

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 01/07/2023 - 2663 lượt xem.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc Hội

Thời gian giảm thuế GTGT là từ 01/07/2023 đến hết 31/12/2023

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2023

Hàng hóa. dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2023 được quy định theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Về cơ bản quy định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT không thay đổi so với quy định giảm thuế GTGT năm 2022.

Mức giảm thuế GTGT 2023

+ Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ theo danh mục quy định đang áp dụng mức thuế suất 10%.

+ Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuếGTGT theo quy định.

Thủ tục giảm thuế GTGT 2023

– Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ , khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. 

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

– Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp trực tiếp, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”.

Bạn đọc tham khảo Nghị định 44/2023/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT 2023 tại đây.

Giảm thuế GTGT 2023

Nguyễn Hải Tâm tổng hợp.

Diễn đàn Webketoan