• Hoàn thuế – Những hướng dẫn mới từ ngành thuế
  • Hoàn thuế – Những hướng dẫn mới từ ngành thuế

  • Hoàn thuế đã có sự thay đổi lớn khi Thông tư 130/2016/TT-BTC được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2016. Mời đọc giả cùng điểm qua một số hướng dẫn mới của ngành thuế về vấn đề này: 1. Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu...