• Khóa học IFRS – Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
 • Khóa học IFRS – Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  IFRS – CÁC CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Ngày khai giảng:    13/01/2018 Thời gian học:           Thời lượng: 30 giờ Học phí gốc: 5.000.000 vnd/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua...

 • Khóa học hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao) khai giảng tháng 04/2018
 • Khóa học hợp nhất BCTC TT202 (Nâng cao) khai giảng tháng 04/2018

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thư mời tham gia lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (NÂNG CAO) Ngày khai giảng:   21/04/2018 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

 • Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
 • Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO Ngày khai giảng:    06/01/2018 Thời gian học:                Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...

 • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202
 • Khóa học hợp nhất BCTC TT 202

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN) Ngày khai giảng:    16/12/2017 Thời gian học:   Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1...

 • Khóa học kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Khóa học kỹ năng soạn thảo văn bản

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC   Kính gửi: Quý anh chị học viên Thông tin lớp học:  KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN Ngày khai giảng:    09/12/2017 Thời gian học:           Thời lượng: 6h Học phí gốc: 1.000.000 vnd/ 1 học viên Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 800.000 VND/1 học viên Học viên vui...

 • Khóa học Đọc Hiểu và Phân tích Báo cáo tài chính
 • Khóa học Đọc Hiểu và Phân tích Báo cáo tài chính

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  ĐỌC HIỂU & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày khai giảng:   10/03/2018 Thời gian học: Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn 2.800.000 VND/1...

 • Khóa học “Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- tài chính”
 • Khóa học “Tiếng anh chuyên ngành Kế toán- tài chính”

 • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH Ngày khai giảng: 05/03/2018 Lịch học: Thời lượng: 42h Học phí gốc: 2.500.000/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ còn...