• Chiêu sinh lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – K118
  • Chiêu sinh lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – K118

  • THÔNG BÁO CHIÊU SINH KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP – K118 Căn cứ Điều 54 Luật kế toán số 88/2015/QH13; Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn & điều kiện của kế toán trưởng. Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ...

  • Webketoan – CLB Kế Toán Trưởng
  • Webketoan – CLB Kế Toán Trưởng

  • Giới thiệu CLB Kế Toán Trưởng Webketoan Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Chi Hội Webketoan - trực thuộc Hội Kế Toán TP.HCM, BCH Chi Hội Webketoan tổ chức các buổi sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ. Chương trình hội thảo này nhằm hỗ trợ anh chị em kế toán...