• Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
  • Khóa học kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

  • THƯ MỜI NHẬP HỌC Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO Ngày khai giảng:    06/01/2018 Thời gian học:                Thời lượng: 18h Học phí gốc: 3.500.000 vnd/ 1 học viên Chính sách giảm học phí: Giảm học phí khi đăng kí qua Webketoan chỉ...