• Khởi nghiệp – bước theo đường trái hay phải?
  • Khởi nghiệp – bước theo đường trái hay phải?

  • Năm 2000, tôi làm luận văn tốt nghiệp đại học, lui cui chép từ một đàn anh nào đó. Thế là cũng xong, ra trường như ai và có lẽ nhiều bạn tôi cũng thế. “Chép bài luận” trở thành căn bệnh mà ít trường đại học Việt Nam phát...