• Mất hóa đơn – Những điểm cần lưu ý
  • Mất hóa đơn – Những điểm cần lưu ý

  •   Mất hóa đơn xảy ra do rất nhiều nguyên nhân nhưng chung quy lại là doanh nghiệp đều phải nộp phạt, mà con số cũng không hề nhỏ. Hiện nay hiện chỉ có 2 trường hợp được miễn phạt như đối với trường hợp mất do thiên tai, hỏa hạn, trường...