• Đôi dòng tản mạn về Nghề kế toán
  • Đôi dòng tản mạn về Nghề kế toán

  • Nhân việc vừa đọc bài của anh Nguyen Hai Tam về việc học và khiếu đối với các nghề kế toán, tài chính, kinh doanh, mình thấy có 1 nội dung cũng khá liên quan đó là khái niệm về Kế toán và Kế toán chuyên nghiệp (Professional Accountant). Đôi khi...