• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017

  • Kho bạc nhà nước vừa ra thông báo 1730/TB-KBNN [caption id="" align="aligncenter" width="437"]                 Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017 là 22.318 đồng[/caption] Theo đó: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2017 là 1...