Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 03/05/2017 - 5546 lượt xem.

Kho bạc nhà nước vừa ra thông báo 1730/TB-KBNN

                Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2017 là 22.318 đồng

Theo đó:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2017 là 1 USD = 22.318 đồng, tăng 64 đồng so với tỷ giá tháng 4/2017 (22.254 đồng/USD, Thông báo số 1264/TB-KBNN ngày 31/3/2017).

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 05 năm 2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước

Tải thông báo: Tại đây

Diễn đàn Webketoan