• Webketoan VNews số 02 (0822) – Bản tin nghiệp vụ bằng video
  • Webketoan VNews số 02 (0822) – Bản tin nghiệp vụ bằng video

  • Webketoan VNews số 02 đã ra mắt tháng 08/2022 bao gồm các chủ đề: Tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP Thuế GTGT: Hoá chất cơ bản có được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP không?; Mua HHDV của 1 nhà cung cấp nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá...

  • Webketoan VNews – Bản tin nghiệp vụ bằng video
  • Webketoan VNews – Bản tin nghiệp vụ bằng video

  • WEBKETOAN VNEWS Webketoan VNews là sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm, tiện ích của Webketoan vừa ra mắt phục vụ các bạn đồng nghiệp kế toán. Nhận thấy xu hướng truyền thông đa phương tiện (media) ngày càng phong phú, Webketoan thử nghiệm cung cấp bản tin nghiệp vụ hàng...