Webketoan VNews số 02 (0822) – Bản tin nghiệp vụ bằng video

Đăng bởi: Phạm Hằng - Tuesday 23/08/2022 - 2664 lượt xem.

Webketoan Vnews 02

Webketoan VNews số 02 đã ra mắt tháng 08/2022 bao gồm các chủ đề:

  • Tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP
  • Thuế GTGT:

Hoá chất cơ bản có được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP không?;

Mua HHDV của 1 nhà cung cấp nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên;

DN bán hàng nhập khẩu ghi thuế suất thuế GTGT bằng thuế suất khi nhập khẩu nhưng thấp hơn mức thuế suất quy định thì xử lý thế nào?;

  • Hóa đơn:

Hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử;

Sử dụng mẫu 04/SS-HĐĐT trong trường hợp nào?;

Có được lập chung một hoá đơn vào cuối ngày khi cung cấp dịch vụ có giá trị nhỏ và khách không lấy hoá đơn?;

Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn chiết khấu thương mại đã lập;

  • Thuế TNCN:

Thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản chi chuyên gia;

Chi trả tiền tử tuất cho người lao động không tính thuế TNCN;

Thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài;

  • Thuế nhà thầu nước ngoài:

Khai thuế nhà thầu đối với hãng hàng không nước ngoài;

Về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

  • Thuế TNDN:

Về chính sách thuế đối với khoản chi tài trợ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam;

Về việc ghi nhận chi phí giá vốn đối với khoản chi phí hỗ trợ cho khách hàng mua bảo hiểm;

Chính sách thuế đối với khoản chi phí khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên;

  • Quản lý thuế:

Khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính cho các hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc khác địa bàn;

Về việc phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN đối với là cơ sở sản xuất tại địa bàn cấp tỉnh, thành phố khác trụ sở;

Doanh nghiệp có được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng không?;

Webketoan VNews được cung cấp trên hệ thống sàn khóa học kế toán online webketoan.edu.vn. Quý bạn đọc quan tâm xin mời tham khảo thêm ở đây: Webketoan VNews 02 (0822) Bản tin cập nhật chính sách thuế   

Bạn đọc đăng ký tham khảo và chia sẻ một khoản phí nhỏ là 199.000 đồng/cho một bản tin (hiện đại đang ưu đãi cho thời gian thử nghiệm là 99.000đ). Khoản phí này để Webketoan có thêm nguồn kinh phí cho bộ phận biên tập. Sau khi đăng ký thì bạn đọc sẽ được tham khảo bản tin không giới hạn thời gian. 

Diễn đàn Webketoan