• Nợ thuế quá hạn tăng vọt
  • Nợ thuế quá hạn tăng vọt

  •   Số liệu từ Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho thấy, số nợ thuế chuyên thu quá hạn toàn ngành hải quan đang quản lý ước khoảng 5.823 tỷ đồng. Kinh tế khó kăn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng, không...

  • 10 dấu hiệu ‘làm xiếc’ báo cáo tài chính
  • 10 dấu hiệu ‘làm xiếc’ báo cáo tài chính

  • Doanh nghiệp sử dụng thủ thuật kế toán để thổi phồng lợi nhuận bằng nhiều cách để làm đẹp báo cáo tài chính đánh lạc hướng nhà đầu tư. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đang là căn cứ cơ bản để nhà đầu tư đưa ra quyết định...