Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 24/10/2012 - 7963 lượt xem.
(23/10/2012 14:42:00)
Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 175/2012/TT-BTC hướng dẫn về gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 đã được gia hạn thêm 3 tháng theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Thông tư số 83/2012/TT-BTC. Đây là Thông tư cụ thể hoá Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng. Theo đó, nội dung cụ thể của Thông tư gồm:
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Thứ nhất, Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
“…Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá hợp lý, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ, tín dụng; chỉ đạo phấn đấu thu ngân sách, quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm cân dối thu chi ngân sách, quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo thu ngân sách nhà nước; giữ mức bội chi ngân sách theo dự toán được Quốc hội thông qua. Tiếp tục gia hạn thêm 03 tháng đối với thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn của doanh nghiệp là các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ…”
(Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9/2012 số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012)
1. Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013.
2. Các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được gia hạn nộp thuế GTGT bao gồm:
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa), không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.
b) Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội có sử dụng nhiều lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động).
3. Tiêu thức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội có sử dụng nhiều lao động, cách xác định số thuế GTGT được gia hạn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính.
4. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2012 chậm nhất là ngày 20/4/2013.
Thứ hai, Trách nhiệm thi hành
1. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện theo nội dung Thông tư này.
2. Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
DTH
 

Diễn đàn Webketoan