• Tra cứu thông tin người nộp thuế
 • Tra cứu thông tin người nộp thuế

 • Tra cứu thông tin người nộp thuế Chúng ta có 2 trang web để tra cứu thông tin người nộp thuế. Trang tra cứu thông tin người nộp thuế tại web của Tổng cục thuế và tiện ích tra cứu MST tại trang web Tncnonline.com.vn. Mỗi trang web cách thức tra cứu...

 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất
 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất

 • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất - Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008); - Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ...

 • Cập nhật chính sách thuế 10-2012
 • Cập nhật chính sách thuế 10-2012

 • Thuế GTGT Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT tháng 06/2012 Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày...

 • Thông tư 180/2012/TT-BTC về chi trợ cấp mất việc làm
 • Thông tư 180/2012/TT-BTC về chi trợ cấp mất việc làm

 • Thông tư 180   Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp. Thông tư quy định căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh...

 • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012
 • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012

 • Quy định mới về chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012   Căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí   1. Khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có thay...

 • Hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140
 • Hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140

 • Kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140/2012/TTBTC Quy định miễn giảm thuế TNDN năm 2012 Căn cứ thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài Chính quy định tại: Điều 1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa...

 • HTKK 3.1.4
 • HTKK 3.1.4

 • HTKK 3.1.4 Download HTKK 3.1.4   HTKK 3.1.4 - Ngày 18/10/2012 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng phiên bản HTKK 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau: - Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo...