Đăng ký mã số thuế cá nhân

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 06/11/2012 - 61453 lượt xem.

Đăng ký mã số thuế cá nhân

Để đăng ký mã số thuế cá nhân, chúng ta cần có công cụ là phần mềm TNCN (phiên bản hiện tại là 2.4) và trang web hỗ trợ đang ký trực tuyến là TNCNOnline. Chúng ta hãy truy cập trang tncnonline.com.vn để bắt đầu công việc đăng ký mã số thuế cá nhân. Bao gồm các bước sau:

Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân

1- Vào trang Công cụ và chọn phần Đăng ký thuế

2- Kéo xuống cuối trang, tại góc bên phải phần Dành cho doanh nghiệp nhấn vào TẢI VỀ [1] hoặc [2] để tải phần mềm TNCN_v2.4.rar

3- Cài đặt phần mềm TNCN vào máy tính.

4- Nhập hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân bằng chương trình TNCN. Ghi lại dữ liệu phải thấy thông báo ghi thành công.

5- Kết xuất file dữ liệu (chọn dòng thứ 2 và chọn nơi lưu file)

Thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân

1- Quay lại trang web TNCNOnline và vào trang Đăng ký thuế và chọn phần Tổ chức chi trả.

2- Đăng nhập với đầy đủ thông tin: Mã số thuế, Ngày cấp mã số thuế, chọn CQ thuế tỉnh/thành phố, chọn CQ thuế quản lý trực tiếp (chọn trong hệ thống), Mã xác nhận.

Lưu ý: Trường hợp hệ thống báo ngày cấp mã số thuế không đúng. Hãy xem bài Tra cứu thông tin người nộp thuế để tra cứu lại ngày cấp trên hệ thống.

3- Điền đầy đủ thông tin: Tên người gửi, địa chỉ liên lạc, điện thoại liên lạc, địa chỉ email và chọn Browse để Gửi file lên mạng.Hệ thông báo gửi file thành công;

4- Chọn mục Tra cứu file xem file đã được gửi chưa;

Kết quả đăng ký mã số thuế cá nhân

1- Sau 3 ngày làm việc trở lên thực hiện đăng nhập lại như bước đăng ký.

2- Vào mục Tra cứu file xem Trạng thái của file đã gửi.

3- Nếu trạng thái là đã cấp mã hãy bấm vào Tải kết quả để tải file đăng ký đã được bổ sung kết quả cấp mã số về máy tính.

Hoàn tất quá trình đăng ký mã số thuế cá nhân.

Diễn đàn Webketoan

Tags: