• Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
  • Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

  • 1. Nhóm bệnh bụi phổi: + Bụi phổi Silic nghề nghiệp, + Bụi phổi amiăng nghề nghiệp, + Bụi phổi bông nghề nghiệp, + Bụi phổi talc nghề nghiệp, + Bụi phổi than nghề nghiệp. 2. Nhóm bệnh nhiễm độc: + Nhiễm độc chì nghề nghiệp + Nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng + Nhiễm độc thủy...