Hướng dẫn về việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 07/07/2016 - 11334 lượt xem.

Ngày 01/07/2016, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa ra thông báo 1684/HD-BHXH

Theo đó:

Người sử dụng lao động:

– Tiếp tục thực hiện đóng 1% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động như hiện nay (trong 26% đóng BHXH bắt buộc đã bao gồm 1% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

– Khi có người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và đã đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị khác thì lập danh sách riêng chỉ đóng 1% cho các đối tượng này.

– Hằng tháng vào ngày cuối cùng của tháng nộp số tiền phải đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH(ghi rõ mã tham gia do cơ quan BHXH cấp).

Download hướng dẫn: Tại đây

Diễn đàn Webketoan