Bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/07/2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 10/06/2016 - 11703 lượt xem.

Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là người lao động Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo hợp đồng lao động hiệu lực từ 01/07/2016, bao gồm:
….
Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình.

Người lao động làm việc theo HĐLĐ từ đủ 01 đến 03 tháng bắt buộc từ 01/01/2018.

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Mức đóng:

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 1% trên quỹ tiền lương đóng BHXH

Từ 01/01/2018, Chính phủ quyết định mức đóng thấp hơn mức đóng quy định ở trên.

*Nguồn tham khảo: Nghị định 37/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 15/05/2016

Diễn đàn Webketoan