• Top 5 chữ ký số tốt nhất hiện nay
  • Top 5 chữ ký số tốt nhất hiện nay

  • Chữ ký số không còn là khái niệm quá xa lạ đối với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong giao dịch điện tử. Nó có vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với tổ chức, doanh nghiệp và được pháp luật thừa...

  • Top 5 phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay
  • Top 5 phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay

  • Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và sự khoa học trong công tác kế toán – tài chính, một phần mềm kế toán là không thể thiếu đối với kế toán viên hay doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong sự phát triển vũ bão của công nghệ, hàng trăm phần...

  • TOP 5 phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất hiện nay
  • TOP 5 phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất hiện nay

  • Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP,  Chính phủ bắt buộc từ ngày 1/11/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử. Riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn 100% hoàn thành việc triển khai Hóa đơn điện tử trên địa bàn trong năm 2019. Để việc sử dụng...