• Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay
  • Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ hôm nay

  • Hơn 2 triệu người không còn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân khi luật mới được áp dụng. Lương cơ sở của cán bộ, công chức tăng lên 1,15 triệu đồng cùng nhiều chính sách kinh tế, xã hội lớn sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm...

  • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất
  • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất

  • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất - Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008); - Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ...