• Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT
  • Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT

  • TRA CỨU GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THẺ BHYT Bước 1: Truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx Bước 2: Nhập thông tin trên thẻ Bấm TRA CỨU. Bước 3: Kết quả, ý nghĩa và xử lý TH1: Thẻ hợp lệ, còn giá trị sử dụng TH2: Thẻ hợp lệ, không giá trị sử dụng Khóa thẻ BHYT do đơn vị chậm đóng tiền. Thực hiện nộp tiền...