• Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất
  • Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất

  • Ngày 12/05/2017, Tổng cục thuế vừa có Công văn 1959/TCT-DNL,  hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử như sau: 1. Chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử Trường hợp khách hàng không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có...