• Hóa đơn điện tử: Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn
  • Hóa đơn điện tử: Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

  • Hóa đơn điện tử không sớm thì muộn sẽ bắt buộc trong tương lai gần, để hiểu thêm về nó Webketoan đang thực hiện chương trình giải đáp thắc mắc hóa đơn điện tử tại: https://goo.gl/bgbhCB Bên cạnh đó xem một số phân tích từ các khía cạnh khác dưới đây: Doanh...

  • Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất
  • Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất

  • Ngày 12/05/2017, Tổng cục thuế vừa có Công văn 1959/TCT-DNL,  hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử như sau: 1. Chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử Trường hợp khách hàng không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có...