Chương trình giải đáp những thắc mắc về hóa đơn điện tử

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 03/01/2018 - 6267 lượt xem.

Hóa đơn điện tử sẽ là bắt buộc cho các doanh nghiệp trong tương lai gần. Để hiểu và thực hiện đúng chính sách của Bộ Tài Chính, Webketoan đã mời chuyên gia Nguyễn Văn Ngọc giải đáp tất cả câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử.

Anh Nguyễn Văn Ngọc là Trợ lý Giám Đốc Công ty CP Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Việt Nam, nguyên KTT Công ty CP Dược Ngọc Trang.

Chương trình online như sau:

-Ngay từ bây giờ, mời độc giả đặt câu hỏi về hóa đơn điện tử tại diễn đàn Webketoan.com theo link: https://goo.gl/EV6pX3

-Tất cả câu hỏi sẽ được giải đáp vào ngày 06/01/2018

Chương trình được thực hiện bởi Webketoan và sự hỗ trợ của anh Nguyễn Văn Ngọc.

 

——————————–

Sau đây là 10 câu hỏi – đáp về hóa đơn điện tử đã được giải đáp bởi Anh Nguyễn Văn Ngọc.

Câu 1: Hoá đơn điện tử là ?
Giải đáp: https://goo.gl/95mWnn

Câu 2: Căn cứ pháp lý để sử dụng hoá đơn điện tử ?
Giải đáp: https://goo.gl/6S2771

Câu 3: Có mấy loại hoá đơn điện tử ?
Giải đáp: https://goo.gl/6TPnnV

Câu 4: Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?
Giải đáp: https://goo.gl/gEd1nc

Câu 5: Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào?
Giải đáp: https://goo.gl/tL6sK2

Câu 6: Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?
Giải đáp: https://goo.gl/aR8gP6

Câu 7: Hoá đơn điện tử có những lợi ích gì?
Giải đáp: https://goo.gl/ZbW56e

Câu 8: Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?
Giải đáp: https://goo.gl/UdCiV7

Câu 9: Tại sao Chính phủ khuyến khích sử dụng hoá đơn điện tử?
Giải đáp: https://goo.gl/Yvzc2C

Câu 10: Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử như thế nào?
Giải đáp: https://goo.gl/sNgggM

Diễn đàn Webketoan