Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Đăng bởi: Phạm Hằng - Monday 04/06/2018 - 40909 lượt xem.

Hoá đơn điện tử ra đời đã khắc phục được rất nhiều bất cập của hoá đơn giấy thông thường, giúp người sử dụng và cơ quan quản lý đều có lợi. Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho xã hội: giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, cũng như khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn.

Chính vì vậy, Bộ Tài Chính đề xuất trình Chính phủ mở rộng đối tượng sử dụng  hóa đơn điện tử có mã xác thực, dự thảo quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

Theo dự thảo thì các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan Nhà nước, kể cả cơ quan có chức năng kiểm tra, quản lý thị trường đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Một số trường hợp đặc thù không thể sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ đặt in hóa đơn để cấp hoặc bán cho doanh nghiệp sử dụng.

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích

Theo phân tích của chuyên gia và các doanh nghiệp, lợi ích trước tiên khi sử dụng hóa đơn điện tử, giúp tiết kiệm thời gian lên tới 75% trong công tác phát hành hoá đơn; gần như 99% thời gian chuyển giao hoá đơn cho khách hàng, vì người mua có thể nhận được hoá đơn ngay sau khi thực hiện thanh toán qua email, tin nhắn điện thoại, giúp doanh nghiệp quản lý tốt tiến độ thanh toán và theo dõi công nợ.

bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử(Ảnh: internet)

Hoá đơn điện tử tạo thuận tiện trong việc hạch toán kế toán, kê khai, nộp thuế, hiện đại hóa trong công tác quản trị doanh nghiệp …DN không phải đăng ký mẫu hóa đơn điện tử, không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế, do phần mềm tạo hóa đơn điện tử cho phép tự xác định số lượng hóa đơn điện tử sử dụng.

Sử dụng hóa đơn điện tử, DN sẽ tiết kiệm được thời gian lập tờ khai thuế giá trị gia tăng so với kê khai hóa đơn giấy thông thường, vì phần mềm tạo hóa đơn tự động kết chuyển số liệu vào tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Đối với cơ quan thuế,  hóa đơn điện tử giúp cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhanh chóng, chính xác, toàn diện vì không mất quá nhiều thời gian để xác minh đối chiếu hóa đơn bằng phương pháp thủ công.

Hơn nữa, nền kinh tế ngày càng phát triển, với hàng tỉ hóa đơn được xuất ra mỗi năm, cơ quan thuế đều dễ dàng quản lý, xác minh được hết thay vì chỉ có thể nhặt ra vài hóa đơn điểm để kiểm tra như thông thường.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, trong năm 2017 Tập đoàn Điện lực đã sử dụng 289 triệu HĐĐT; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) khoảng 96 triệu hoá đơn/năm; Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) và 63 chi nhánh tỉnh, TP đã sử dụng trung bình 3,5 triệu số hóa đơn/tháng, tương đương với 42 triệu số/năm. Số lượng hóa đơn điện tử của Tổng công ty hàng không Việt Nam là 2 triệu hóa đơn/năm. Qua đó cho thấy việc quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là việc làm cần thiết hiện nay.

Văn bản pháp lý liên quan đến quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử: 

Dự thảo nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đối tượng áp dụng quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đề cập cụ thể đến 08 đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Điều 11. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;
  2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;
  3. Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;
  4. Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
  5. Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;
  6. Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
  7. Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với quy mô, ngành nghề, địa bàn.

  1. Cơ quan thuế thực hiện dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử(Dự thảo quy định 08 đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018)

Trường hợp người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì không phải đến cơ quan thuế mà sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan thuế để được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Cán bộ thuế (được cấp quyền) thực hiện lập hóa đơn điện tử trên hệ thống. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử lẻ thực hiện nộp thuế điện tử trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử. Cán bộ thuế (được cấp quyền) truyền hóa đơn điện tử có chữ ký số của cơ quan thuế chuyển cho người có nhu cầu theo đường điện tử.

Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ chưa có chữ ký số thì đến cơ quan thuế để được hướng dẫn làm thủ tục điện tử trên máy tính tại cơ quan thuế để được cấp lẻ hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thực hiện nộp thuế trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Theo Dự thảo này, Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/7/2018.

Đối với trường hợp hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018, năm 2019

Đồng thời, Bộ Tài chính phải có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ năm 2019.

Dự kiến Dự thảo Nghị này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế cho Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

Tổng hợp

Diễn đàn Webketoan