Mở rộng phạm vi thí điểm dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 20/04/2018 - 8941 lượt xem.

Ngày 16/04/2018, Bộ Tài Chính vừa ban hành quyết định 526/QĐ-BTC.

Theo quyết định này thì mở rộng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hóa đơn có mã xác thực là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
– Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế

                               Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

Ngoài ra, Bộ tài chính còn giao Tổng cục thuế quyết định lựa chọn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế ngoài các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Diễn đàn Webketoan