Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 23/05/2016 - 7214 lượt xem.


Căn cứ:

– Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in
– Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:
+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ;
+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiep theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

 

*Nguồn tham khảo: Công văn 4290/TCT-DNL, ngày 14/10/2015

Diễn đàn Webketoan