• Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
  • Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

  • Từ ngày 10-3-2021, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành trong cả nước sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật. Đây là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế ở những địa phương có mức sinh...