• Quản lý chi tiêu – Vì sao khó thực hiện ?
 • Quản lý chi tiêu – Vì sao khó thực hiện ?

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 6 : QUẢN LÝ CHI TIÊU – VÌ SAO KHÓ THỰC HIỆN ?   Quản lý chi tiêu là bước đầu tiên và cơ bản trên hành trình xây dựng một kế hoạch tài chính. Nếu không thể thực hiện được tiết...

 • Rủi ro
 • Rủi ro

 • CHUYÊN ĐỀ III : QUẢN LÝ RỦI RO BÀI 2 – RỦI RO   Một đặc điểm mà hầu như tất cả mọi người đều giống nhau là chúng ta không thích rủi ro và những gì không chắc chắn. Tuy nhiên, một trong những thực tế mà chúng ta phải đối mặt...

 • An toàn tài chính
 • An toàn tài chính

 • CHUYÊN ĐỀ III : QUẢN LÝ RỦI RO BÀI 1 – AN TOÀN TÀI CHÍNH   An toàn tài chính là khả năng của một cá nhân hay một gia đình trong việc đảm bảo tài chính cho các nhu cầu ở hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Có 2 yếu...

 • Thiết lập mục tiêu tài chính
 • Thiết lập mục tiêu tài chính

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 5 : THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÀI CHÍNH – SMART GOALS   FINANCIAL PLANNING * là một quá trình xem xét và phân tích các yếu tố về mục tiêu và tình hình tài chính của một chủ thể, cùng các yếu tố...

 • Xây dựng Ngân sách cá nhân
 • Xây dựng Ngân sách cá nhân

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 4 : XÂY DỰNG NGÂN SÁCH Ngân sách là gì, đơn giản đó là một quá trình phân loại thu nhập và chi phí của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể và xem xét tính tương quan của...

 • 6 lời khuyên tài chính bạn không nên làm theo
 • 6 lời khuyên tài chính bạn không nên làm theo

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 2 : 6 LỜI KHUYÊN TÀI CHÍNH MÀ BẠN KHÔNG NÊN LÀM THEO  1. KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG  Nhiều chuyên gia tài chính sẽ khuyến khích bạn không sử dụng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng...