5 lý do không được chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đăng bởi: Hân Trần - Thursday 15/06/2023 - 579 lượt xem.

CHUYÊN ĐỀ III : QUẢN LÝ RỦI RO – KHÔNG ĐƯỢC CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

BÀI 7: 5 LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Ngộ nhận đầu tiên khi mua bảo hiểm (sức khỏe và nhân thọ): Đã có bảo hiểm là gi gỉ gì gi chó cắn mèo cào đều được thanh toán.
 
Thực tế có 5 lý do không được chi trả quyền lợi bảo hiểm:
 
– Thứ nhất: Không có quyền lợi trong hợp đồng. Một gói hợp đồng có số phí đóng cao vẫn có thể thiếu một quyền lợi nào đó vì gói bảo hiểm được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng khi tham gia. Ví dụ, nếu nhất định không mua quyền lợi trợ cấp nằm viện thì kể cả khi nằm viện do bệnh trong danh mục chi trả thì cũng không được nhận tiền đền bù quyền lợi.
 
– Thứ hai: Sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc điều khoản loại trừ. Mỗi hợp đồng có điều khoản loại trừ quy định rõ những tình huống công ty bảo hiểm sẽ không chi trả tiền khi sự kiện xảy ra. Đó là lý do việc hiểu rõ điều khoản loại trừ là 1 trong những điều vô cùng quan trọng khi tìm hiểu tham gia bảo hiểm. Ví dụ, bảo hiểm sức khỏe của một số công ty có điều khoản loại trừ cho bệnh ung thư, nghĩa là chi phí y tế điều trị cho căn bệnh này sẽ không được trả tiền đền bù quyền lợi.
 
– Thứ ba: Không có trong danh mục chi trả: Trong mỗi điều khoản quyền lợi sản phẩm bổ trợ thường có danh mục bệnh hoặc danh mục các trường hợp tai nạn… được chi trả, có những bệnh hoặc trường hợp tai nạn khi xảy ra không nằm trong danh mục này thì cũng không được trả tiền đền bù quyền lợi.
 
– Thứ tư: Chưa qua thời gian chờ: Để tránh trục lợi thì các doanh nghiệp bảo hiểm luôn có thời gian chờ cụ thể cho một số quyền lợi, nếu chưa qua thời gian chờ mà sự kiện bảo hiểm xảy ra thì quyền lợi đó cũng không được thanh toán. Ví dụ, một số khoảng thời gian chờ của một số sản phẩm như Trợ cấp nằm viện và thẻ sức khỏe: 30 ngày; Bệnh lý nghiêm trọng, bệnh đặc biệt: 90 ngày; Quyền lợi thai sản: 270 ngày.
 
– Thứ năm: Kê khai không trung thực: Hợp đồng được các doanh nghiệp bảo hiểm soạn sẵn với đặc tính, điều khoản được thông qua Bộ tài chính. Khách hàng muốn được bảo hiểm chỉ cần kê khai trung thực thông tin sức khỏe và chờ công ty bảo hiểm thẩm định và quyết định phạm vi bảo hiểm. Nếu không trung thực, ngay khi công ty bảo hiểm phát hiện ra thì hợp đồng có thể bị mất hiệu lực ngay lập tức.
 
Hy vọng là với những chia sẻ này, các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích và góc nhìn phù hợp để không bị hoang mang nếu như có bảo hiểm mà vẫn không được chi trả vì các nguyên nhân trên đây.
 

Nguồn : Nguyễn Thu Giang

Biên tập : Trần Thị Mai Hân ( Hana Tran )

Mua bảo hiểm theo độ tuổi – Webketoan – Tư vấn Kế toán online

Diễn đàn Webketoan