• An toàn tài chính
 • An toàn tài chính

 • CHUYÊN ĐỀ III : QUẢN LÝ RỦI RO BÀI 1 – AN TOÀN TÀI CHÍNH An toàn tài chính là khả năng của một cá nhân hay một gia đình trong việc đảm bảo tài chính cho các nhu cầu ở hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Có 2 yếu...

 • Thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân
 • Thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 5 : THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÀI CHÍNH CÁ NHÂN– SMART GOALS FINANCIAL PLANNING Là một quá trình xem xét và phân tích các yếu tố về mục tiêu và tình hình tài chính của một chủ thể, cùng các yếu tố...

 • Xây dựng Ngân sách cá nhân
 • Xây dựng Ngân sách cá nhân

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 4 : XÂY DỰNG NGÂN SÁCH Ngân sách là gì, đơn giản đó là một quá trình phân loại thu nhập và chi phí của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể và xem xét tính tương quan của...

 • 6 lời khuyên tài chính bạn không nên làm theo
 • 6 lời khuyên tài chính bạn không nên làm theo

 • CHUYÊN ĐỀ II : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BÀI 2 : 6 LỜI KHUYÊN TÀI CHÍNH MÀ BẠN KHÔNG NÊN LÀM THEO  1. KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG  Nhiều chuyên gia tài chính sẽ khuyến khích bạn không sử dụng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng...

 • Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning
 • Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning

 • CHUYÊN ĐỀ I : TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN ( FINANCIAL PLANNING ) BÀI 5 : BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC FINANCIAL PLANNING  Bảo mật Thông tin trong lĩnh vực Financial Planning Mọi điều thảo luận giữa một nhà Financial Planner và Khách hàng phải được Bảo...

 • Financial Planner giúp gì cho khách hàng ?
 • Financial Planner giúp gì cho khách hàng ?

 • CHUYÊN ĐỀ I: TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN (FINANCIAL PLANNING) BÀI 4: CÁC FINANCIAL PLANNER LÀM GÌ KHI LẬP 1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN CHO KHÁCH HÀNG? Financial Planner và Khách hàng có buổi làm việc đầu tiên, tại đó Khách hàng sẽ cung cấp các...