Những ý niệm về đầu tư cần lưu ý

Đăng bởi: Hân Trần - Thursday 20/04/2023 - 430 lượt xem.

CHUYÊN ĐỀ IV : ĐẦU TƯ

BÀI 1 : NHỮNG Ý NIỆM VỀ ĐẦU TƯ CẦN LƯU Ý

Chúng ta xem xét đến Đầu tư cùng với các mục tiêu tài chính. Và đây là những ý niệm về Đầu tư mà chúng ta cần lưu ý

  • Đầu tư vào những tài sản nào để có thể đáp ứng cho mục tiêu tài chính ngắn hạn và mục tiêu tài chính dài hạn ?
  • Đầu tư vốn nhàn rỗi, không dùng đến trong 5 năm, sẽ khác với đầu tư chỉ trong 1 năm.
  • Đầu tư từng khoản nhỏ, tích tiểu thành đại. Từng khoản nhỏ được tối ưu sẽ mang lại hiệu suất lợi nhuận cao cho toàn bộ danh mục đầu tư.
  • Tận dụng Đòn bẩy tài chính khi đầu tư để mang lại hiệu quả đầu tư tốt
  • Từng sản phẩm đầu tư đều đi kèm với rủi ro tương ứng, có chu kì đầu tư và tính thanh khoản khác nhau, mức độ biến động lợi nhuận của các sản phẩm đầu tư cũng có khác biệt.
  • Cần xem xét thủ tục đầu tư, phí, thuế của từng sản phẩm đầu tư
  • Mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng chịu rủi ro của bạn khi đầu tư ở mức nào ?
  • Cần đa dạng danh mục đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận và phân tán rủi ro
  • Tái cơ cấu danh mục đầu tư khi cần thiết để đáp ứng các mục tiêu tài chính và ứng phó với những thay đổi về tình hình kinh tế – xã hội
  • Chuẩn bị những phương án phòng ngừa rủi ro khi đầu tư

 

Nguồn : Hana Tran

Biên tập : Trần Thị Mai Hân ( Hana Tran )

An toàn tài chính – Webketoan – Tư vấn Kế toán online

Diễn đàn Webketoan