• CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA)
  • CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA)

  • I. GIỚI THIỆU Tên gọi: Câu lạc bộ Kế toán quản trị Webketoan - Webketoan Managerial Accounting (WMA) Tầm nhìn: Đến năm 2025 tới trở thành CLB hàng đầu chuyên về Kế toán quản trị tại Việt Nam. Sứ mệnh: Góp phần năng cao năng lực thực chiến về kế toán quản trị...

  • BI – Business Intelligence
  • BI – Business Intelligence

  • BI - Business Intelligence BI - Business Intelligence là gì? BI - Business Intelligence là việc thu thập, lưu trữ và phân tích hệ thống dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp bằng phần mềm. BI thực hiện các công việc: khai thác dữ liệu, phân tích quy trình, đánh giá hiệu suất...

  • ROA là gì? Ý nghĩa và cách tính ROA
  • ROA là gì? Ý nghĩa và cách tính ROA

  • Phân tích tỷ số là một phương pháp quan trọng để thấy được các mối quan hệ có ý nghĩa giữa hai thành phần của một báo cáo tài chính. Các tỷ số là những hướng dẫn hoặc những phân tích có ích trong việc đánh giá tinh hình tài...