• Ngành tài chính doanh nghiệp là gì? Ra trường làm gì?
  • Ngành tài chính doanh nghiệp là gì? Ra trường làm gì?

  • Với xu thế hội nhập kinh tế - tài chính mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, tài chính doanh nghiệp trở thành một trong những ngành học đầy triển vọng. Vậy, bạn cần có những tố chất nào để...

  • CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA)
  • CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA)

  • I. GIỚI THIỆU Tên gọi: Câu lạc bộ Kế toán quản trị Webketoan - Webketoan Managerial Accounting (WMA) Tầm nhìn: Đến năm 2025 tới trở thành CLB hàng đầu chuyên về Kế toán quản trị tại Việt Nam. Sứ mệnh: Góp phần năng cao năng lực thực chiến về kế toán quản trị...

  • BI – Business Intelligence
  • BI – Business Intelligence

  • BI - Business Intelligence BI - Business Intelligence là gì? BI - Business Intelligence là việc thu thập, lưu trữ và phân tích hệ thống dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp bằng phần mềm. BI thực hiện các công việc: khai thác dữ liệu, phân tích quy trình, đánh giá hiệu suất...