Chính sách thuế

Thông Tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, hướng dẫn chế độ Quản Lý,Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định.

Đăng bởi: Vân Nguyễn - Friday 03/05/2013 - 38449 lượt xem.
.

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Một số nội dung chính của Thông tư  này như sau:

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

♦ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

♦ Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

♦ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 3, thông tư 45/2013/TT-BTC, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC  thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.

QSDĐ nhận chuyển nhượng hợp pháp cũng được xem là TSCĐ vô hình, trước đây theo Thông tư 203 chỉ có QSDĐ giao có thu tiền mới được xem là TSCĐ vô hình (khoản 2đ Điều 4).

 Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 66446-tscd

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:

“k) Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Xem chi tiết và tải toàn bộ thông tư về tại thuvienwebketoan

Comments

15 bình luận

 • cho mình hỏi thêm về thông tư này, đối với những tscd đã trích KH năm ngoái, đến năm nay không đủ tiêu chuẩn theo quy định của thông tư này thì giá trị còn lại vẫn được trích tiếp nhưng không quá 3 năm có đúng không??

 • Sắp tới (6/2013) TS có giá trị từ 30.000.000đ trở lên thì mới được ghi nhận là TSCĐ. Vậy những TS đủ điều kiện là TSCĐ trước đó đang được trích khấu hao đến tháng 06 vẫn chưa KH hết thì sẽ được phân bổ như thế nào? vẫn tiếp tục trích KH như thời gian đã định trước cho tới khi thu hồi hết hay xử lý như thế nào?
  Kính mong mọi người giải đáp thắc mắc này hộ Thanh?
  Thankss!

  • Chào chị!
   Theo khoản 11, Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC có nêu như sau:
   11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.
   Vì vậy, nếu đối tượng ko đáp ứng điều kiện về giá trị ghi nhận tài sản theo thông tư mới nên buộc phải chuyển giá trị còn lại của TS sang phân bổ dần vào chi phí chứ không tính khấu hao theo Khoản 11, Điều 9- TT45/2013/TT-BTC đã trích trên.

 • Chị Vân Nguyễn có thể định khoản ví dụ được không ah
  Ví dụ: TS mua T8/2012 nguyên giá 30.6 triệu, KH trong 3 năm
  đã trích khấu hao từ T8/2012 – T5/2013 là (30.6/36*10)=8.5 triệu. Vậy còn 22.1 triệu thì từ 10/6 thông tư mới có hiệu lực được tính và định khoản ntn ah?

  • Chào chị Bình!
   Theo như chị nói trên thì tài sản mua với giá 30.6 triệu, vậy là đáp ứng được tiêu chuẩn quy định tài sản cố định (theo thông tư 45 là trên 30 triệu), vậy nên giá trị còn lại vẫn được tính khấu hao bình thường

 • Chị Vân Nguyễn có thể giải thích rõ trong trường hợp này giúp được không?
  Tài sản mua năm 2012; NG 15.000.000 đồng. Khấu hao trong vòng 3 năm đã trích KH từ T4/12-T12/12 là: 3.750.000 đ. Vậy còn 11.250.000 đ thì theo TT 45 sẽ được tính và định khoản ntn ah?

  • Chào chị Thùy!
   Đối với những TSCĐ có nguyên giá dưới 30 triệu, chị chuyển sang theo dõi trên TK 142 hoặc TK 242 và tiếp tục phân bổ nhưng không quá 3 năm, (lúc này tài sản không được coi là TSCĐ và không gọi là trích khấu hao nữa).
   Ví dụ nếu tài sản cũ khấu hao 5 năm, đã trích KH trên 2 năm rồi thì chị chuyển sang TK 142/242 và phân bổ theo đúng thời gian còn lại (dưới 3 năm) hoặc thấp hơn tùy chị đánh giá. Còn nếu tài sản cũ khấu hao 5 năm, đã trích khấu hao 1 năm rồi, còn 4 năm nữa thì khi chuyển sang TK 142/242, chị chỉ được phân bổ tối đa là 3 năm (tùy chị đánh giá) chứ không phân bổ theo 4 năm còn lại nữa.
   Khi hạch toán chuyển sang 242 ghi:
   Nợ TK 242 (giá trị còn lại)
   Nợ TK 214 (khấu hao đã trích)
   Có TK 211 (nguyên giá)
   Thân chào chị!

 • Trong thông tư có câu: “Trường hợp các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý tài sản cố định tại Thông tư này thì được trích khấu hao tài sản cố định để xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.”. Cho mình hỏi cá nhân cho thuê nhà có được trích khấu hao TSCĐ để giảm số thuế TNCN phải nộp không, Thanks.

 • Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký như vậy TSCĐ năm 2013 dưới 30.000.000 thi sẽ chuyển đổi sang CCDC phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày nào?
  Vì có hiệu lực kể tử ngày ký và áp dụng cho năm tài khóa 2013 thi như vây DN sẽ tính như thế nào theo tinh thân thông tư này : đầu năm 2013 hay đến tháng 6 -2013

  • Chào chị!
   Theo như nội dung Thông tư 45/2013/TT-BTC thì:
   “11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.”

   Như vậy, đến thời điểm ngày 10/06/2013, các tài sản đang sử dụng không đảm bảo điều kiện theo Thông tư 45/2013/TT-BTC sẽ phải chuyển thành công cụ dụng cụ để phân bổ. Giá trị phân bổ trước ngày 10/06/2013 vẫn để nguyên, không phải xử lý gì cả.

   Thân!

 • Thông tư này ban hành và có hiệu lực ngày 10/6/2013 như vậy thì nhưng tài sản phù hợp với tiêu chuẩn cửa thông tư 203 sẽ trích KH hết tháng 6 phải không.còn 6 tháng cuối năm nhưng TS không phù hợp với thông tư 45 thì chuyển sang phân bổ? nhưng điều trên có phải không cả nhà,giải đáp giúp mình với nhé

 • Theo thông tư 45/2013TT-BTC thi tài sản từ 30.000.000 đ trơ nên vay quyền sử dụng đất không đủ tiêu chuẩn nay có đưa về 242 được ko

 • Hình như ví dụ về phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm trong Phụ lục 02 của Thông tư 45 mâu thuẫn với mục c khoản 2 điều 13 của chính Thông tư 45: “Công suất thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế”, cụ thể:
  Công suất thực tế bình quân tháng trong năm tài chính của ví dụ: (14.000+15.000+18.000+16.000+15.000+14.000+15.000+14.000+16.000+16.000+18.000+18.000)/12 = 15.750 m3
  trong khí đó 100% công suất thiết kế của ví dụ:
  30m3/giờ x 24 giờ x 30 ngày = 21.600 m3
  ta thấy 15.750 m3 < 21.600 m3 , lúc này không thỏa mãn điều kiện để áp dụng

 • mọi người cho em hỏi về lợi thế thương mại và giá trị thương hiệu có giống nhau không nếu được ghi nhận thì ghi nhận giá trị có như nhau?e đọc tài liệu mà không thấy nói rõ làm, 1 sô tài liệu ghi giống nhau, 1 số lại khác, nếu khác nhau thì khác nhau như thế nào?

 • Chào chị! em muốn hỏi là công ty em mới mua máy tính mới 14 triệu như TT cũ là được xem TCĐ nhung thông tư mới thì không vậy máy tính em sẽ được phân bổ trong bao lâu ạ.
  mong chị giải đáp giúp em chị gửi qua Email giúp em nhẹ.
  em cảm ơn

Bình luận