Khóa học “Phân Tích Tài Chính Bằng Excel”

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 11/12/2015 - 7170 lượt xem.

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính mời: Quý anh chị học viên 

Tham gia lớp học:  Phân Tích Tài Chính Bằng Excel 

Mục tiêu khóa học

Quá trình ra quyết định quản lý đòi hỏi kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính kế toán doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Khóa học này trang bị cho các thành viên kiến thức cơ bản và kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng Excel để phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch, lập dự toán, và định giá doanh nghiệp. Sau khi kết thúc khóa học này, học viên sẽ có thể thực hiện được các công việc sau:

 • Thiết kế dữ liệu kế toán, tài chính để phục vụ cho việc báo cáo
 • Xây dựng các mô hình báo cáo trên Excel
 • Phát triển các mô hình tài chính tương tác trên Excel cho việc ra quyết định
 • Phân tích tình huống phục vụ cho việc định giá và lập kế hoạch

Đối tượng học viên

 • Lãnh đạo doanh nghiệp muốn nâng cao kỹ năng phân tích
 • và báo cáo tài chính, kế toán và quản trị
 • Giám đốc tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Kế toán viên 

Ngày khai giảng: (HN & HCM)    20/12/2015  

ewtey

Học phí gốc: 3.500.000/ 1 học viên

Học phí giảm còn 2,800,000/ 1 học viên khi đăng kí qua webketoan

Giảng viên:

HCM: Mr. Đào Quốc Phương

HN: Mr. Quách Tuấn Anh

 

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

HCM: Tầng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TPHCM

HN: Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

 

1. Phân tích báo cáo tài chính * Các báo cáo tài chính cơ bản

 • Ba báo cáo tài chính cơ bản của doanh nghiệp: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Kết xuất và cập nhật dữ liệu tự động từ nguồn cơ sở dữ liệu
 • Cách thức lập báo cáo nhanh chóng và dễ kiểm tra sai sót trong Excel
 • Lựa chọn hiển thị hoặc giấu một phần của báo cáo tài chính.

* Các công cụ phân tích báo cáo tài chính

 • Định nghĩa năm nhóm chỉ số chính (thanh khoản, hiệu quả, đòn bẩy, đảm bảo và khả năng sinh lời)
 • Tính toán các chỉ số thông thường của doanh nghiệp bằng cách sử dụng dữ liệu từ báo cáo KQHĐKD và bảng CĐKT

* Sử dụng các chỉ số tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động trong quá khứ của doanh nghiệp, xác định các vấn đề tồn tại và đưa ra các chiến lược giải quyết

2. Lập kế hoạch tài chính * Dự báo Tài chính

 • Giải thích về cách thức áp dụng phương pháp “phần trăm doanh thu” để xây dựng báo cáo tài chính tạm tính và áp dụng Excel để xây dựng chúng.
 • Sử dụng hàm TREND để dự báo doanh thu hoặc bất cứ biến số xu hướng nào khác.
 • Thực hiện phân tích hồi quy với các công cụ hồi quy có sẵn trong Excel

*  Phân tích điểm hòa vốn và phân tích đòn bẩy

 • Phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi
 • Tính toán điểm hòa vốn hoạt động và điểm hòa vốn tiền mặt, và tìm số lượng hàng hóa cần tiêu thụ để đạt được mức thu nhập trước thuế và lãi vay mục tiêu
 • Dùng Excel để tính DOL, DFL, DCL và phân tích tầm quan trọng của các chỉ số đo lường rủi ro này
 • Phân tích sự thay đổi của DOL, DFL, và DCL khi doanh thu thay đổi
3. Lập dự toán vốn * Chi phí vốn

 •  “Hurdle rate” và sự liên quan của nó tới Chi phí Vốn Trung bình của Doanh nghiệp (WACC)
 •  Tính WACC và các chi phí vốn thành phần với chi phí phát hành và thuế
 •  Nguyên nhân và cách thức WACC thay đổi khi tổng yêu cầu vốn thay đổi
 • Tính toán và vẽ biểu đồ đường WACC cận biên của doanh nghiệp

* Lập Dự toán Vốn

 • Sáu kỹ thuật ra quyết định trong lập dự toán vốn (kỳ hoàn vốn, kỳ hoàn vốn chiết khấu, NPV, PI, IRR, và MIRR)
 • Phân tích tình huống trên Excel
 • Sử dụng Excel Solver để tính dự toán vốn tối ưu của doanh nghiệp
4. Định giá * Giá trị Thời gian của Tiền

 •  Các loại luồng tiền thường gặp trong phân tích tài chính và cách điều chỉnh cho mỗi loại khi tính toán giá trị thời gian trong Excel
 • Phân biệt các kỳ tính lãi kép khác nhau và sử dụng Excel để so sánh giá trị hiện tại và tương lai

* Định giá và Tỉ suất Lợi nhuận

 • Phân biệt các định nghĩa về giá trị và trình bày mức độ quan trọng của giá trị nội tại trong việc đưa ra các quyết định tài chính
 • Tính toán giá trị nội tại theo quy mô, thời gian và mức độ rủi ro của luồng tiền
 • Khái niệm “tỉ suất lợi nhuận” và tính tỉ suất lợi nhuận theo Mô hình Tính giá Tài sản Vốn (CAPM)
 • Trình bày cách định giá chứng khoán bằng Excel

Mọi chi tiết xin liên hệ:

ĐT: 0917 326 413 (Ms.Thảo)

Hay email về: thaovuong@webketoan.vn

 

 

Trân Trọng,

Diễn đàn Webketoan