19.698 DN TPHCM ngừng kinh doanh

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 29/11/2012 - 4078 lượt xem.
Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, cả số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và gửi thông báo tạm dừng kinh doanh đến cơ quan này đều tăng rất cao.
Dẫn con số đến ngày 5-11-2012, báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2012 và kế hoạch 2013 của Sở cho hay, đã có 21.099 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM được thành lập với tổng số vốn đăng ký là 173.437,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp giảm 2% và số vốn đăng ký tăng 25%.
Ngoài ra, còn có 29.940 doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (giảm 1% so với cùng kỳ) với tổng vốn bổ sung là 272.781,5 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ). Tính chung, tổng vốn đăng ký thành lập mới và vốn bổ sung là 446.218,7 tỷ đồng, tăng 53,7% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý là cũng đến mốc thời gian này đã có 2.275 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng 29%. Đồng thời có 1.902 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Sở, tăng 217% (cùng kỳ có 600 doanh nghiệp). Số doanh nghiệp hiện có trên hệ thống đăng ký quốc gia (đã trừ giải thể) là 184.705 doanh nghiệp.
Cũng theo con số được cơ quan này cung cấp, trong 10 tháng năm 2012, đã có 19.698 doanh nghiệp làm thủ tục ngưng nghỉ kinh doanh tại Cục Thuế thành phố (trong đó có 3.232 doanh nghiệp đã khóa mã số thuế, 4.984 doanh nghiệp chờ thủ tục khóa mã số thuế, có 5.021 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động).
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cũng nêu con số ước đến hết năm 2012, có 25.318 doanh nghiệp được thành lập với tổng số vốn đăng ký là 208.124,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp giảm 1% và số vốn đăng ký tăng 11%. Số doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là 35.928 doanh nghiệp (giảm 2% so với cùng kỳ) với tổng vốn bổ sung là 276.730,8 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ).
Nằm trong các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, báo cáo nêu rõ giải pháp triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.
Đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư thông thoáng hơn để thu hút mạnh mọi nguồn lực đầu tư và những ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển thành phố. Tổ chức giao lưu trực tuyến thường kỳ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
● Tính đến ngày 5-11-2012, 21.099 doanh nghiệp được thành lập tại TPHCM với tổng số vốn đăng ký là 173.437,2 tỷ đồng.
● 2.275 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM, tăng 29%.
● 1.902 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh, tăng 217% so với cùng kỳ năm 2011.
● Trong 10 tháng năm 2012, đã có 19.698 doanh nghiệp làm thủ tục ngưng nghỉ kinh doanh tại Cục Thuế TPHCM.
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM
(Vneconomy)

Diễn đàn Webketoan