Bản tin tổng hợp chính sách thuế số 1 năm 2014

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Sunday 12/01/2014 - 69577 lượt xem.

Cập nhật văn bản pháp quy

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chú ý thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/12/2013. Các nội dung về quản lý thuế quy định trong Luật SĐBS một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại thông từ này có hiệu lực từ 01/07/20113. Hồ sơ khai thuế bắt đầu áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2014.

Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, thay thế Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007.

Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lưu ý Nghị định có quy định xử phạt các hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh, vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại, …

Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Ba nội dung mà DN cần lưu ý là

  • Đối tượng đóng kinh phí là tất cả, không phân biệt có hay chưa có công đoàn cơ sở.
  • Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.
  • Thông tư có hiệu lực từ 10/01/2014, nhưng quy định về đóng phí thì áp dụng từ 01/01/2013 theo thời gian hiệu lực của Luật Công đoàn.

Quyết định 3949/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2013 của Tổng Cục Hải Quan.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên. Quy trình này quy định trình tự các bước thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/06/2013 của BTC quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Thông tư 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị Quyết của Quốc Hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng. Áp dụng từ 01-01-2014

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Áp dụng từ 01-01-2014

Văn bản hướng dẫn áp dụng chính sách

CV 16686/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn các trường hợp áp dụng thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS là 25% hay 2%

CV 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xác định mức doanh thu năm 2013, phương pháp tính thuế GTGT năm 2014

CV 17963/BTC-TCT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc tính thuế GTGT theo tỷ lệ %

CV 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài Chính về xác định doanh thu, sử dụng hóa đơn liên quan đến việc áp dụng phương pháp tính thế GTGT

Văn bản giải đáp thắc mắc chính sách thuế

+ Cho khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ đối với chi phí phục vụ ăn ca hoặc mua suất ăn ca cho người lao động nếu có quy định cụ thể trong HĐLĐ; hàng hóa, dịch vụ hình thành và sử dụng nhà ở miễn phí (trong khu vực sxkd) cho người lao động. (CV 3802/TCT-CS ngày 12/11/2013)

+ Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

  • Trường hợp công ty ký hợp đồng với công tác viên, đã thực hiện khấu trừ, khai nộp thuế theo quy định thì được lập bảng kê 01/TNDN. Hồ sơ chứng từ như: hợp đồng, hồ sơ khai thuế TNCN, bảng kê 01/TNDN, chứng từ thanh toán là căn cứ để công ty tính vào chi phí được trừ.
  • Ký hợp đồng theo mùa vụ nhiều lần không liên tục, cả năm thời gian lao động trên 3 tháng đến dưới 12 tháng thì thực hiện tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần

+ Chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Internet (CV 3919/TCT-CS ngày 19/11/2013)

+ Hướng dẫn xác định thời gian khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng: Thời gian trích khấu hao được tính theo tỷ lệ giá trị hợp lý của TSCĐ trên giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100%.

+ Chi phí lãi vay chưa thanh toán vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

+ Chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào.

+ Doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng BHXH thì bị xử lý theo quy định pháp luật về BHXH, không ảnh hưởng đến chi phí tiền lương khi tính thuế TNDN (CV 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013)

+ Chi phí tài trợ hội nghị có quảng cáo (gian hàng, logo trên backdrop, bandron, …) phải có hóa đơn của đơn vị tổ chức thì mới được tính vào chi phí được trừ.

+ Thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua máy móc thiết bị không có điều kiện bảo hành (CV 3828/TCT-CS ngày 13/11/2013) và thuế nhà thầu đối với dịch vụ thực hiện tại nước ngoài nhưng sử dụng tại Việt Nam.

+ Chi hỗ trợ có yêu cầu người nhận thực hiện dịch vụ thì phải lập hóa đơn; chi hỗ trợ cho nhà phân phối để thực hiện chương trình khuyến mại phải lập hóa đơn.

Bài viết tham khảo nội dung từ tài liệu sinh hoạt hoạt CLB Webketoan hàng tháng

Nguyễn Hải Tâm biên tập.

Diễn đàn Webketoan